Strona główna Region Wójt Rewala odwołany przez Premier

Wójt Rewala odwołany przez Premier

Stało się to, czego wiele osób, obserwujących sytuację Rewala, spodziewało się od dawna. Wójt Gminy Rewal został odwołany decyzją Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło. Co teraz czeka mieszkańców?

Rozstrzygnięciem nadzorczym Prezes Rady Ministrów Beata Szydło odwołała Roberta Skraburskiego z funkcji wójta gminy Rewal. Tym samym Premier uznała argumenty wojewody zachodniopomorskiego przemawiające za odwołaniem wójta za zasadne.
Uzasadnienie do rozstrzygnięcia nadzorczego liczy 20 stron szczegółowej analizy nieprawidłowości, do których doszło w gminie Rewal. Pani Premier Szydło podnosi m.in. fakt powtarzających się, mimo wezwań do zaprzestania, naruszeń przepisów prawa, zaciągania zobowiązań finansowych w parabankach, nieprawidłowości związanych ze sprawozdawczością finansową gminy Rewal.

[ad id=”12240″]

Wójt Rewala odwołany przez panią Premier RP

„Ocena stanu faktycznego sprawy prowadzi do wniosku, że Wójt Gminy Rewal dopuścił się powtarzającego się naruszania ustaw. W ocenie nadzoru – Prezesa Rady Ministrów – w przedmiotowej sprawie mamy niewątpliwie do czynienia z naruszeniem artykułów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Organ nadzoru uznał w konsekwencji, że potrzeba zapewnienia zgodnej z prawem realizacji ustawowych zadań organów gminy przemawia bezwzględnie za koniecznością zastosowania personalnego środka nadzoru, o którym mowa w art. 96 ust. 2 ustawie o samorządzie gminnym” – czytamy w rozstrzygnięciu Premier Beaty Szydło

– Gmina Rewal ma szanse na wyjście z długów przy racjonalnym planie naprawczym i dużej dyscyplinie finansowej – mówi wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski – Trudno jednak sobie wyobrazić, że z długów wyciągnie gminę ta sama osoba, która ją tak znacznie zadłużyła, naruszając jednocześnie cały szereg przepisów prawa.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Do czasu uprawomocnienia się decyzji Prezes Rady Ministrów, obowiązki wójta w gminie pełni jego zastępca (wójt został zawieszony w wykonywaniu swoich czynności w wyniku decyzji prokuratury, która zadecydowała o podjęciu takich środków zapobiegawczych w toku swojego postępowania) – poinformował w specjalym komunikacie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Co teraz, czeka gminę Rewal

Po uprawomocnieniu decyzji o odwołaniu, zgodnie z przepisami, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego (MSWiA) wyznaczy osobę, która do czasu wyborów wójta pełnić będzie jego funkcję. Zadaniem jej będzie przeprowadzenie planu naprawczego i ustabilizowanie sytuacji finansach gminy.

Czarny scenariusz wejdzie w życie?

Dla mieszkańców oznacza to drastyczne zaciskanie pasa, obcięcie wydatków na inwestycje oraz zwolnienia i restrukturyzację zatrudnienia w instytucjach gminnych. Do tej pory, jak na 150-milionowe zadłużenie, działania Urzędu Gminy kierowanego przez Roberta Skraburskiego, był delikatne i niezbyt uciążliwe dla mieszkańców i turystów.

Za rok wybory samorządowe

Decyzja Premier Beaty Szydło jest nieprawomocna i Skraburski może się od niej odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni – co zapewne uczyni.  To może opóźnić zmianę za sterami Rewala o kilka miesięcy. Obecnie, po tym jak prokuratura odsunęła Skaraburskiego od obowiązków służbowych, gminą zarządza jego zastępca.

Poprzedni artykułDRAGON-17 – ćwiczenie Sił Zbrojnych RP
Następny artykułPlanowane wyłączenia prądu
Portal informacyjny Dziwnow.net to pierwszy portal nadmorskiego Dziwnowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj