W ostatnim czasie na terenie województwa zachodniopomorskiego odnotowano przypadki zatrucia metanolem. Dlatego też kamieńscy policjanci przestrzegają przed zakupem i spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia.

Metanol najczęściej występuje w alkoholu zakupionym na ryneczkach, bazarach lub w nielegalnych piwnicznych „rozlewniach” a także w płynach do spryskiwaczy, denaturacie, rozpuszczalnikach.
Należy pamiętać, że produkty te zawierają metanol w ilościach zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu. Spożywanie takiego rodzaju alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła w określonym stężeniu w konsekwencji uszkadza nerw wzrokowy doprowadzając do ślepoty a nawet do śmierci.
Funkcjonariusze przypominają, iż według rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny zakazano obrotu polegającego na sprzedaży konsumentom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) metanolu (CAS 67-56-1);
2) substancji zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych;
3) mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych.
Zakaz ten nie obejmuje:
1) paliw do silników stosowanych w modelarstwie;
2) paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych;
3) paliw do ogniw paliwowych; 4) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
st.sierż. Marta Szołtun


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *