Urząd Pocztowy na sprzedaż


Poczta Polska wyprzedaje swoje nieruchomości, niektóre atrakcyjnie położone, jak te w Gminie Dziwnów. Właśnie przygotowano do sprzedaży kolejny bydynek.
[ad id=”12240″]
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łukęcin, przy ul. Morskiej 26, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 30/9 o powierzchni 0,0444 ha, wraz z prawem własności budynku niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 148,27 m². Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziwnów, działka nr 30/9 leży w strefie rozwoju usług. Dojazd do nieruchomości dogodny, bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem. Działka jest nie ogrodzona, do nieruchomości doprowadzone są następujące media: energia elektryczna, woda i kanalizacja.


Komentarze

Jedna odpowiedź do „Urząd Pocztowy na sprzedaż”

  1. EliZainteresowany

    Jaka jest cena wywoławcza?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *