Uroczyste pożegnanie z mundurem.


Uroczyste pożegnanie w Dowództwie 8 FOW. fot. Mirosław Heberlej

Odchodzących do rezerwy żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża pożegnał dowódca flotylli, kontradmirał Krzysztof TERYFTER.W Sali Tradycji świnoujskiej flotylli, w dniu 28 stycznia 2011 roku, kadra i pracownicy wojska Dowództwa 8.FOW pożegnali: kmdr. por. Marka CZARNECKIEGO – szefa Wydziału Organizacyjno – Szkoleniowego oraz kmdr. por. Piotra PTASIŃSKIEGO – szefa Wydziału Zaopatrywania i Infrastruktury.
Kontradmirał Krzysztof TERYFTER podziękował odchodzącym za sumienną i pełną zaangażowania służbę na rzecz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz Marynarki Wojennej. Jednocześnie dziękując za współpracę życzył dobrego zdrowia, szczęścia i pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Do życzeń dołączyli się również koledzy odchodzących żołnierzy. W czasie uroczystości przedstawiono drogę służbową każdego z
odchodzących do rezerwy
. Żegnani podziękowali dowódcy flotylli oraz przełożonym za stworzenie dobrych warunków do służby oraz realizacji zadań i rozwoju zawodowego. Na zakończenie uroczystości żegnający się z marynarskim mundurem wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

Kmdr por. Marek CZARNECKI rozpoczął służbę wojskową w 1976 roku jako
podchorąży Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Promowany na stopień
podporucznika marynarki wojennej w 1980 roku. Po promocji skierowany do 8. Flotylli
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, gdzie służył w 12. Dywizjonie Trałowców Bazowych. W
latach 1988 – 90 pełnił obowiązki instruktora w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście.
W roku 1990 wyznaczony został na dowódcę grupy hydrograficznej w 42. Dywizjonie
Pomocniczych Jednostek Pływających. Od 1996 roku dowodził grupą jednostek pływających
KPW Świnoujście. W 1999 roku rozpoczął służbę w sztabie KPW Świnoujście, najpierw na
stanowisku starszego oficera, a od 2003 roku na stanowisku szefa szkolenia. W Dowództwie
8. Flotylli Obrony Wybrzeża obowiązki szefa Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego pełnił
od 15 marca 2006 roku.

Kmdr por. Piotr PTASIŃSKI zawodową służbę wojskową, po ukończeniu w
1984 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie,
rozpoczął w ówczesnym 70. Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej stacjonującym w
Świnoujściu. Objął tam obowiązki dowódcy plutonu startowego baterii startowej, a od 1986
roku wyznaczony został na stanowisko oficera operacyjno – szkoleniowego. W roku 1992
objął obowiązki szefa sztabu – zastępcy dowódcy w 43. Dywizjonie Rakietowym Obrony
Powietrznej. W roku 1995 powrócił do 70. Dywizjonu Rakietowego na stanowisko szefa
sztabu – zastępca dowódcy. Rok później wyznaczony został na dowódcę dywizjonu. W
roku 2002 rozpoczął służbę w Dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża jako straszy oficer
Wydziału Operacyjnego. Pełnił również obowiązki szefa Sekcji Dowodzenia w Wydziale
Wsparcia Dowodzenia i Łączności 8.FOW. W latach 2004 – 2010 dowodził 8. Dywizjonem
Przeciwlotniczym stacjonującym w Dziwnowie
.
Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej, gdzie w 1995 roku ukończył
podyplomowe studia na kierunku dowódczo – sztabowym wojsk obrony powietrznej. Szefem
Wydziału Zaopatrywania i Infrastruktury 8.FOW był od 1 marca 2010 roku.

chor. mar. Piotr Płuciennik, Sekcja Prasowa Dowództwa 8.FOW


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *