Uroczysta sesja Rady Miejskiej


Wspólne pamiątkowe zdjęcie. fot. UM Dziwnów

Wyróżniono osoby i instytucje, które swoją pracą i entuzjazmem zasłużyły się dla naszej gminy w różnych dziedzinach życia społecznego i  zawodowego.W tym celu już od 1997 r. przyznawana jest statuetka „W dowód uznania od Gminy Dziwnów”. O jej przyznaniu decyduje Kapituła, w której pracach pod przewodnictwem Burmistrza Dziwnowa biorą udział działacze społeczni i przedstawiciele władz samorządowych Gminy Dziwnów. To właśnie w grudniu statuetki „W dowód uznania od Gminy Dziwnów” są przyznawane i oficjalnie wręczane w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej. Jednocześnie na tej samej uroczystej sesji wręczane są przez Burmistrza Dziwnowa Grzegorza Jóźwiaka w imieniu Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

W tym roku uroczysta sesja Rady Miejskiej odbyła się w hotelu „Stary Dziwnów” w dniu 29 grudnia. W kameralnej, przytulnej atmosferze uczestników powitała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dziwnowie Joanna Piwińska oraz Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak. Burmistrz Dziwnowa następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym wyraził szacunek dla wartości rodzinnych oraz przekonanie o szczególnej roli rodziny i jej autorytetu w życiu wspólnoty lokalnej. Po wygłoszeniu przemówienia Burmistrz odznaczonych medalami Prezydenta RP następujące pary małżeńskie, które w tym roku obchodziły 50 lat pożycia małżeńskiego:
– Władysława i Franciszek Szatanikowie
– Kazimiera i Kazimierz Kuczyńscy (w imieniu męża medal odebrała żona wraz z synami Leszkiem i Jerzym)
– Hanna i Jan Wawryniukowie
– Elżbieta i Mieczysław Gawęccy
– Bronisława i Edmund Derecz
– Maria i Edward Skrabuchowie

Jubilaci oprócz medali otrzymali także od Burmistrza oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej upominki i kwiaty. Po tejże doniosłej i wzruszającej chwili uczennica Szkoły Podstawowej Agnieszka Kozłowska zaśpiewała „Ave Maria”, którą to pieśń sala słuchała w skupieniu.
Natomiast Kasia Kozłowska z Gimnazjum Publicznego zaśpiewała śliczne pastorałki.

Tomasz Konury i Zbigniew Dziągwa odbierają podziękowania od Burmistrza Grzegorza Jóźwiaka.

Kolejna część uroczystości przebiegała pod znakiem statuetki „W dowód uznania od Gminy Dziwnów”. Po przypomnieniu historii Kapituły oraz imion i nazwisk wszystkich odznaczonych do tej pory osób i instytucji wyróżnionych statuetką „W dowód uznania od Gminy Dziwnów” przemówienie wygłosił Burmistrz Dziwnowa, w którym niniejszą statuetkę uznał jako wyróżnienie od Gminy Dziwnów dla tych, którzy wyróżnili się pracą, zaangażowaniem i efektami w lokalnej społeczności i którzy są zatem autorytetami w życiu lokalnym. Po odczytaniu przemówienia nastąpiło uroczyste wręczenie statuetek tegorocznym laureatom, którymi byli:
– Czesław Wawrzyniecki (w jego imieniu statuetkę odebrała żona Urszula)
– Zbigniew Dziągwa
Po wręczeniu statuetek Burmistrz Dziwnowa udzielił głosu laureatom – Zbigniew Dziągwa wyraził swoje zaskoczenie uhonorowaniem jego osoby statuetką „W dowód uznania od Gminy Dziwnów” oraz podziękował gorąco za wyróżnienie.

Po tej części uczestnicy sesji obejrzeli z zaciekawieniem pokaz tańca sportowego wykonany przez dzieci z Dziwnowskiego Klubu Tańca Sportowego „Focus”. Gdy pokaz zakończył się, Burmistrz Dziwnowa uhonorował przewodniczącego owego stowarzyszenia Tomasza Konurego wyróżnieniem – statuetką „Przyjaciel Gminy Dziwnów”, dziękując przy tym za wkład w rozwój sportowy dzieci i młodzieży i za popularyzację tańca sportowego w życiu lokalnym wśród dzieci i młodzieży.
W dalszej części uroczystości Ksiądz Proboszcz Karol Wilczyński złożył wszystkim uczestnikom życzenia noworoczne, po czym Przewodnicząca oficjalnie zakończyła sesję rady Miejskiej.
Nie oznaczało to jeszcze zakończenia spotkania w rodzinnej atmosferze. Burmistrz Dziwnowa wzniósł toast za odznaczonych medalami Prezydenta RP i wyróżnionych statuetkami „W dowód uznania od Gminy Dziwnów” i „Przyjaciel Gminy Dziwnów”, a także za Nowy. Po czym zaprosił wszystkich do pamiątkowego, wspólnego zdjęcia.

Urząd Miejski w Dziwnowie


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *