TWD: historia – odpowiedzi


Myśleliśmy, że test okaże się trudniejszy, ale nasi czytelnicy poradzili sobie z nim doskonale.
Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego Belona był, oprócz wojska, największym zakładem pracy w Dziwnowie. Prawidłowa nazwa otrzymała prawie 70% odpowiedzi.
Prawie 60% odpowiadających poprawnie wskazało ulicę Dziwną jako miejsce funkcjonowania piekarni, jednak niemal 1/3 głosów otrzymała ulica Sienkiewicza.
Co do urzędów pocztowych, to większość wybrała błędną odpowiedź. W Dziwnowie funkcjonowały 3 urzędy i ta odpowiedź otrzymała tylko 40% Waszych głosów.
Imię dziwnowskiego fotografa pana Albina wskazywało ponad 80% odpowiedzi. Nazwa kina letniego Rusałka też nie sprawiła problemów dla ponad 80% pytanych.
Numer jednostki komandosów już nie był tak oczywisty, przynajmniej dla ponad połowy odpowiadających. Poprawny numer wskazało 47% osób, jednak prawie 40% odpowiedzi wskazywało na 1401 – numer jednostki łączności.

Dziwnów fotograf i studio fotograficzne

Dla ponad 60% uczestników testu Dziwnów stał się miastem 01.01.2004. Poprawnie lokalizację Perełki w parku wskazało 80% osób.
Plac targowy na ulicy Reymonta otrzymała 60% odpowiedzi. Na pytanie o to co znajdowało się wcześniej w budynku UM już nie było tak łatwo prawidłowo odpowiedzieć, gdyż poprawną odpowiedz wskazało jedynie 38% uczestników testu. Dokładnie znajdował się tam ośrodek kolonijny.
Szczegółowe wyniki testu >>>


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *