Trwa ćwiczenie Anakonda-20 na morzu


Zabezpieczenie interesów państwa na obszarach morskich, obrona wybrzeża od strony morza i lądu we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych to główne zadanie komponentu morskiego w trakcie manewrów pod kryptonimem Anakonda 20. To największe cykliczne ćwiczenie Sił Zbrojnych RP prowadzone w układzie połączonym.

Anakonda to ćwiczenie odbywające się regularnie od 14 lat i planowane z dużym wyprzedzeniem. Ćwiczenie ma charakter defensywny i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Jego skala i założenia wynikają ze zobowiązań podjętych w czasie Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku i stanowią odpowiedź na współczesne zagrożenia. Za jego przygotowanie odpowiada Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ale uczestniczą w nim także żołnierze na co dzień służący w podporządkowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. To manewry o charakterze połączonym, co oznacza aktywny udział wszystkich komponentów Wojska Polskiego w połączonej operacji obronnej oraz integrację potencjału militarnego Sił Zbrojnych RP.

Tegoroczna edycja ćwiczenia będzie realizowana, jednakże w zmodyfikowanej, w stosunku do wcześniejszych założeń, formule. Wojsko Polskie stanie w obliczu wyjątkowego egzaminu, gdyż założone cele ćwiczenia realizować będzie w sytuacji panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2. Najbardziej znaczącą, a spowodowaną utrzymywaniem się zagrożenia epidemicznego zmianą, będzie przeprowadzenie manewrów tylko w wymiarze narodowym, bez udziału przedstawicieli sojuszników i krajów partnerskich. W realizacji ćwiczenia priorytetowe będzie zachowanie zasad przeciwepidemicznych i sanitarno-higienicznych.

W tym roku, w ramach manewrów Anakonda szczególnie widoczna będzie działalność Marynarki Wojennej, ukierunkowana na doskonalenie współdziałania sił okrętowych, brzegowych oraz lotnictwa morskiego. Działania prowadzone będą na poligonach morskich oraz w przestrzeni powietrznej i obejmować będą szereg epizodów taktycznych takich jak: wykonywanie strzelań artyleryjskich do celów nawodnych oraz powietrznych; poszukiwanie, śledzenie oraz zwalczanie okrętów podwodnych; prowadzenie ćwiczeń z zakresu ratownictwa morskiego realizowane poprzez współdziałanie sił okrętowych oraz statków powietrznych. Ponadto, w odpowiedzi na możliwe zagrożenia dla handlu i wymiany towarów, jednym z głównych zadań będzie zabezpieczenie swobodnej żeglugi na morskich liniach komunikacyjnych (Sea Lines of Communications) oraz swobodnego dostępu do głównych portów RP (Sea Port of Dembarkation – SPOD). Powyższe zagadnienie zrealizowane zostanie między innymi poprzez zaplanowanie i wykonanie operacji przeciwminowej. Działalność sił MW, wpisana zostanie w realizację operacji połączonej prowadzonej na całym terytorium RP, gdzie niezwykle istotnym elementem będzie wdrożenie wniosków z poprzednich ćwiczeń, rozwinięcie interoperacyjności oraz utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia dowództw i sztabów.

Marynarka Wojenna do udziału w ćwiczeniu wydzieliła kilkanaście okrętów i pomocniczych jednostek pływających z 3 Flotylli Okrętów w Gdyni oraz 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W skład sił wydzielonych do prowadzenia działań na morzu wchodzi między innymi fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry, okręty rakietowe typu Orkan, okręt podwodny, okręty transportowo-minowe, trałowce oraz okręt ratowniczy, zbiornikowiec i okręt hydrograficzny. Wsparcie działań załóg okrętów zapewnią samoloty i śmigłowce z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych oraz jednostki brzegowe z obu flotyll, w tym pododdziały 8 i 43 Batalionu Saperów a także Grupy Nurków Minerów z 12 i 13 Dywizjonu Trałowców. Zabezpieczenie logistyczne sił okrętowych i brzegowych realizowane będzie w oparciu o Komendy Portu Wojennego w Gdyni oraz Świnoujściu. Działania okrętów w morzu na wydzielonych poligonach wzdłuż całego wybrzeża oraz portach osłaniać będą pododdziały Morskiej Jednostki Rakietowej oraz 8 i 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego z Dziwnowa i Ustki. Całością działań na morzu dowodzi Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego.

Marynarka Wojenna to rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi Marynarka Wojenna utrzymuje także zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą dwie flotylle, brygada lotnictwa, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.

8 FOW


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *