Tak zakończyła się 8. kadencja Rady Miejskiej


We wtorek 30 kwietnia 2024 roku w sali konferencyjnej dziwnowskiego Portu Jachtowego, odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Rady Miejskiej VIII kadencji.

Obecni na spotkaniu radni, burmistrz Dziwnowa wraz ze swoim zastępcą, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście, wysłuchali okolicznościowych wystąpień, które wieńczyły przeszło 5-letnią kadencję Rady. Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak dużo mówił m.in. o pozytywnych efektach współpracy, które pozwalały na realizację szeregu projektów oraz kompromisach, które przy pojawiających się różnicach zdań, zawsze udawało się znaleźć z korzyścią dla gminy i jej mieszkańców. Dziękując radnym za wytężoną i owocną pracę, podkreślił przy tym wyzwania, jakie dotknęły gminę podczas minionej kadencji – pandemię i wybuch wojny na Ukrainie. W podobnym tonie wypowiedziała się przewodnicząca Rady, pani Ewa Trzebińska-Brzezińska, która nawiązując do słów burmistrza, dziękowała radnym za zaangażowanie oraz gotowość do pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Podziękowania za pracę na rzecz sołectwa Dziwna otrzymał także Jan Mączyński, który przed dwoma tygodniami zrezygnował z funkcji sołtysa. Bez wątpienia szczególnym akcentem minionego spotkania było wyróżnienie dwóch mieszkanek Dziwnowa – Antoniny Beyer i Oliwii Malinowskiej za udział, a w zasadzie za zapoczątkowanie akcji ratowniczej, która była następstwem wypadku drogowego na drodze prowadzącej z Dziwnowa do Dziwnówka.

Życie i zdrowie ludzkie to wartości bezcenne, nierzadko będące na szali obojętności, braku reakcji. Wasze działanie zaś, niech będzie przykładem dla innych, świadczy bowiem o dobrym sercu i wewnętrznej odwadze. Raz jeszcze bardzo Wam za to dziękuję. Jestem niezwykle dumny z faktu, że tak wspaniałe osoby są mieszkankami naszej gminy – mówił Grzegorz Jóźwiak. Dziwnowscy strażacy z OSP podkreślili zaś przytomną i pełną ludzkich odczuć reakcję na wypadek, udzielnie pierwszej pomocy oraz błyskawiczne ściągnięcie służb ratowniczych.

UM Dziwnów


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *