Tag: żubr

  • Wybierz imię dla młodych żubrów z WPN

    Wybierz imię dla młodych żubrów z WPN

    Szanowni Państwo dziękujemy za nadsyłanie swoich propozycji imion dla naszych młodych żubrów. Otrzymaliśmy propozycje imion od blisko 350 osób. Nadesłano 337 propozycji dla samca i 332 propozycje dla samicy, 93 z nich powtórzyły się.