Urząd Morski

Porozumienie o współpracy z wojskiem podpisane

Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Włodzimierz Kułagin oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Pan Wojciech Zdanowicz podpisali porozumienie, w sprawie współpracy w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa morskiego w obszarach morskich RP i reagowania w razie niebezpieczeństwa.