Tag: trałowce

  • Ćwiczenie okrętowej grupy zadaniowej [foto]

    Ćwiczenie okrętowej grupy zadaniowej [foto]

    Trałowce, okręty transportowo minowe, kuter transportowy oraz pomocnicze jednostki pływające na morzu. We wtorek 8 września rozpoczęło się szkolenie Okrętowej Grupy Zadaniowej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.