Sołectwo Międzywodzie

Kolejne pieniądze dla Międzywodzia

Rada Sołectwa Międzywodzie zdobyła pieniądze na realizację projektu “Integracja międzypokoleniowa – spotkajmy się i pogadajmy”. Uzyskane dofinansowanie w wysokości 10 000,00zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu sportowego do nowej świetlicy.

Świetlica sołecka Międzywodzie

Świetlica w Międzywodziu do końca roku

Świetlica w Międzywodziu doszczętnie spłonęła 30 października 2010 roku. Od tego czasu mieszkańcy Międzywodzia nie mieli swojej sali. Teraz się to zmieniło i Międzywodzie będzie miało najnowocześniejszy i największy obiekt.