Tag: Partnerstwo dla rozwoju

  • Weź udział w ankiecie LGD

    Weź udział w ankiecie LGD

    Gmina Dziwnów przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwo w rozwoju” i rozpoczyna przygotowania do strategii, która będzie podstawą do rozdysponowania środków w ramach perspektywy UE 2014-2022.