Komunikat PSSE: uwaga na kleszcze, duże niebezpieczeństwo

Wakacje to czas, w którym jedną z ulubionych form aktywności są wycieczki na łono natury, szczególnie tyczy się to spacerów po łąkach i lasach. Jest to także okres, w którym notuje się najwyższą aktywność kleszczy.