Tag: jw1401

  • Wymazani z kart historii – JW 1401

    Wymazani z kart historii – JW 1401

    Jednostka Wojskowa 1401, czyli 10 Pułk Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych, była jednostką rozpoznawczą Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej szczebla centralnego.