Rewal ma nowy herb. Podoba się?

Decyzję o zmianie herbu podjęli radni na ostatniej sesji. Dotychczasowy herb powstał na początku lat 90-tych i jego głównym elementem była litera “R” nawiązująca do nazwy miejscowości w którą wpisany był pastorał.