Tag: absolutorium

 • Jak radni oceniają pracę burmistrza Dziwnowa

  Jak radni oceniają pracę burmistrza Dziwnowa

  Podczas dzisiejszej sesji radni głosowali nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Dziwnowa Grzegorzowi Jóźwiakowi.

 • Burmistrz Dziwnowa otrzymał wotum zaufania

  Burmistrz Dziwnowa otrzymał wotum zaufania

  Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania za rok 2020, który był bardzo ciężki dla samorządu.

 • Burmistrz Jóźwiak otrzymał absolutorium

  Burmistrz Jóźwiak otrzymał absolutorium

  Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku.

 • Radni ocenili Burmistrza Dziwnowa

  Radni ocenili Burmistrza Dziwnowa

  Na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Dziwnowie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla Burmistrza Dziwnowa Grzegorza Jóźwiaka. Na początek Burmistrz przedstawił Raport o stanie Gminy Dziwnów.

 • Burmistrz Jóźwiak z absolutorium

  Burmistrz Jóźwiak z absolutorium

  Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak otrzymał jednogłośne absolutorium. Wcześniej Piotr Sokół odczytał opinie przygotowaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w której pozytywnie oceniono stan finansów gminy i sposób wydatkowania środków.

 • Burmistrz otrzymał absolutorium

  Burmistrz otrzymał absolutorium

  Na trwającej obecnie sesji absolutoryjnej Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium Burmistrzowi Dziwnowa Grzegorzowi Jóźwiakowi.