Szkolenie przeciwlotników z 8 FOW


Szkolenie przeciwlotników z Dziwnowa. foto: Piotr PŁUCIENNIK

Ponad sześćdziesięciu marynarzy z 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego z Dziwnowa bierze udział w szkoleniu specjalistycznym na przykoszarowym placu ćwiczeń. Szkolenie odbywa się na obiektach szkoleniowych garnizonu Dziwnów w dniach od 7 do 18 marca, a jego celem jest między innymi zgrywanie pododdziałów dywizjonu do wykonywania zadań ogniowych w zorganizowanym systemie rażenia oraz sprawdzenie indywidualnego i zespołowego wyszkolenia stanów osobowych jednostki.

Szkolenie przeciwlotników z Dziwnowa. fot. Piotr PŁUCIENNIK

W trakcie dwutygodniowego cyklu treningów szczególny nacisk położono na doskonalenie umiejętności specjalistycznych i ogólnowojskowych oraz przygotowanie sprzętu do działań w warunkach poligonowych. Ćwiczono obsługę systemów dowodzenia i łączności, a także umiejętności dowódców w procesie planowania walki przeciwlotniczej. W trakcie szkolenia sprawdzano możliwości sprzętu w warunkach poligonowych, jak również trenowano umiejętności maskowania stanowisk ogniowych. Ostatniego dnia szkolenia, wchodząca w skład 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego drużyna przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych przejdzie specjalny egzamin. Egzamin ten dopuści drużynę do wykonywania zadań rakietowych w trakcie zaplanowanego na maj ćwiczenia pod kryptonimem „REKIN 11”.

Szkolenie przeciwlotnikow z Dziwnowa. fot. P. PŁUCIENNIK

Szkolenie na przykoszarowym placu ćwiczeń jest bardzo ważnym elementem przygotowującym dziwnowskich marynarzy do udziału w zintegrowanym szkoleniu bojowym wojsk Obrony Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Kulminacyjnym momentem szkolenia na usteckim poligonie będą zaliczeniowe zadania ogniowe z użyciem zestawów artyleryjskich i rakietowych, a wśród nich strzelania do niskolecącego środka napadu powietrznego i do nagle pojawiających się śmigłowców.

8 Dywizjon Przeciwlotniczy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża jest pododdziałem taktyczno-ogniowym przeznaczonym do bezpośredniej osłony przeciwlotniczej głównych sił i obiektów flotylli (tj. sił okrętowych i obiektów brzegowych) oraz ruchomych i stałych elementów zabezpieczenia logistycznego. Dywizjon może zwalczać pojedyncze i grupowe środki napadu powietrznego w zakresie małych i bardzo małych wysokości lecące z dowolnego kierunku na kursach spotkaniowych i oddalających się w granicach możliwości zestawów rakietowych i artyleryjskich. Dywizjonem dowodzi kmdr por. Roman JADANOWSKI.

kpt. mar. Jacek KWIATKOWSKI, 8 FOW

 


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *