Święto Konstytucji 3 Maja w Dziwnowie


Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja, pod dwóch epidemicznych latach i związanych z nimi obostrzeniach, powróciły do swojej tradycyjnej formuły.

Uroczystości związane z przypadająca w tym roku 231 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12.00 mszą świętą „Za Ojczyznę”, która miała miejsce w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. Tuż po niej nastąpił przemarsz pod Pomnik Zwycięstwa (znajdujący się przy ulicy Kaprala Koniecznego), gdzie odbyły się główne uroczystości. Zaplanowane na godzinę 13.15 złożenie kwiatów, wojskowa asysta oraz okolicznościowe wystąpienia, zgromadziły przy pomniku sporą grupę mieszkańców, przedstawicieli gminnych instytucji, poczty sztandarowe oraz gości.

Przypomnieć należy, że Konstytucja 3 Maja uchwalona 3 maja 1791 roku, była pierwszą w Europie (a drugą na świecie, po uchwalonej w Stanach Zjednoczonych) ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej zapisy, biorąc pod uwagę czas uchwalenia, tj. koniec XVIII wieku, były bardzo nowoczesne (zakładały m.in. likwidację szlacheckiego prawa do tzw. liberum veto, wzięcie pod ochronę państwa ludności z najniższych warstw społecznych, trójpodział władzy) miały na celu stworzenie kompromisu pomiędzy szlachtą a królem, przy jednoczesnym wprowadzeniu szeregu innych, stanowiących odejście od dotychczasowej formuły rządów, ram prawnych. Ich nadrzędnym celem była nie tylko znacząca zmiana w funkcjonowaniu państwa i nadanie mu całkowicie nowego kształtu (w zakresie kultury prawnej), ale też zwrócenie szerokiej uwagi na mieszkańców Rzeczypospolitej i ich rolę w kształtowaniu społecznego ładu.

Liczne odniesienia do historii i okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, miały miejsce w wystąpieniu Burmistrza Dziwnowa – Grzegorza Jóźwiaka. Mówiąc o roli, jaką odegrała w polskiej historii, podkreślił jej główne elementy, których celem było stworzenie silnego, respektującego prawo i szanującego mieszkańców państwa. Sporo uwagi poświecił także sytuacji obecnej, wskazując na potrzebę kształtowania dobrze pojmowanego patriotyzmu, u którego podstaw leży szacunek do drugiego człowieka, respektowanie prawa, budowanie narodowej jedności. W wystąpieniu burmistrza nie zabrakło też nawiązania do obchodzonej 1 maja tego roku, 18 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Uroczystości uzupełnił apel pamięci, a na ich zakończenie przedstawiciele gminnych władz, delegacje jednostek administracyjnych, szkół oraz mieszkańców, złożyły okolicznościowe wieńce i wiązanki. Ostatnim akcentem pierwszej części dzisiejszych obchodów, było złożenie przez gminną delegację kwiatów pod pomnikiem w Dziwnówku. Część popołudniową kontynuowano w dziwnowskim Domu Kultury, gdzie odbyły się okolicznościowe koncerty.

UM Dziwnów


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *