Straż Graniczna zawróciła łódź do portu w Dziwnowie


Funkcjonariusze z Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej 28 lutego zawrócili do portu łódź rybacką z trzyosobową załogą na pokładzie. Podczas kontroli u dwóch załogantów stwierdzili brak wymaganych świadectw przeszkolenia.

Podczas patrolowania morza terytorialnego załoga jednostki pływającej SG-216 nieopodal portu w Dziwnowie postanowiła skontrolować jednostkę rybacką, której rybacy zajęci byli wydawaniem sieci. Jak się okazało, dwóch z nich nie miało obowiązkowych świadectw przeszkolenia z zakresu indywidualnych technik ratunkowych, przeciwpożarowego i z pierwszej pomocy medycznej. Dowódca SG-216 nakazał jednostce zawrócić do portu w Dziwnowie i zakazał dalszej żeglugi do czasu uzupełnienia braków w przeszkoleniu. O zdarzeniu został powiadomiony Kapitanat Portu Dziwnów. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do administracji morskiej trafi wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego.

MOSG


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *