Straż Graniczna prowadzi kontrole w firmach


Straż Graniczna przeprowadza kontrole w polskich firmach. Według ostatnich doniesień tylko w ostatnim czasie ukarano ponad 70 osób w naszym regionie.

Funkcjonariusze Morskiego Oddziały Straży Granicznej prowadzą kontrole legalności pobytu i zatrudnienia. Wraz ze zmianą na rynku pracy Straż Graniczna coraz częściej prowadzi kontrole w zakładach pracy. Karani są nielegalni pracownicy i pracodawcy ich zatrudniający. Obcokrajowcy mogą ponowny wjechać do Polski po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 miesięcy do 3 lat.

18 spośród 40 cudzoziemców zatrudnionych w firmie sprzątającej w Szczecinie pracowało wbrew przepisom.
Strażnicy graniczni zweryfikowali zatrudnienie 40 obywateli Ukrainy. Ustalili, że 11 osób pracowało bez zezwolenia, a 7 na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu na pracę. Analiza dokumentów wykazała, że w jednym przypadku pracodawca nie poinformował w ustawowym terminie Wojewody Zachodniopomorskiego o zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę oraz w 26 przypadkach Urzędu Pracy o rozpoczęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia.
Za zaniechanie obowiązku informacyjnego funkcjonariusze ukarali pracodawcę mandatem w wysokości 400 zł. Do sądu skierują natomiast wniosek o jego ukaranie za nielegalne powierzenie cudzoziemcom pracy. Wykroczenie to podlega karze grzywny do 30 tys. zł. Ponadto Straż Graniczna wniesie do sądu wnioski o ukaranie cudzoziemców, zarzucając im nielegalna pracę, za co grozi im kara grzywny.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *