Saperzy z Dziwnowa zostali wyróżnieni


Dowódca patrolu rozminowania odbiera nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego fot. P. Płuciennik

37 Patrol Rozminowania z 8 Batalionu Saperów z Dziwnowa został wyróżniony podczas podsumowania akcji edukacyjno – prewencyjnej „Niewypały – Stop – Wezwij Saperów”. Uroczystość odbyła się w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie w środę, 30 marca.Nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego pana Andrzeja JAKUBOWSKIEGO odebrał dowódca patrolu st. chor. Grzegorz STASIAK. Po uroczystej zbiórce odbyła się narada z przedstawicielami organów rządowych i samorządowych oraz jednostek wojskowych wydzielających patrole rozminowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Celem narady było ujednolicenie procedur zgłaszania, podejmowania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na terenie województwa. Dowódcy patroli rozminowania przedstawili wyniki interwencji w roku 2010 i w pierwszym kwartale 2011 roku.
W ramach projektu „Niewypały – Stop – Wezwij Saperów” zostało przeszkolonych 7297 dzieci z 45 szkół. Akcja ma na celu uświadomienie dzieciom i dorosłym zagrożeń związanych z niewypałami, nabycie wiedzy o właściwym trybie postępowania w przypadku znalezienia niewypałów oraz zacieśnienie współpracy cywilno-wojskowej w ramach projektów edukacyjnych. Głównym organizatorem akcji jest Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a współorganizatorami są 8 Flotylla Obrony Wybrzeża, 12 Dywizja Zmechanizowana i 5 Pułk Inżynieryjny.
Patrol rozminowania 8 Batalionu Saperów z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przeznaczony jest do rozpoznania, rozminowania i oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Wielokrotnie zajmował się likwidacją powojennych niewypałów i niewybuchów m.in. w Unieściu, Międzywodziu, Dziwnówku, Dziwnowie, Bagiczu i w Kołobrzegu. W sierpniu 2009 roku uczestniczył w operacji rozpoznania i oczyszczania terenu Westerplatte przed uroczystościami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dowódcą patrolu rozminowania jest st. chor. Grzegorz STASIAK.
Działalność patrolu rozminowania ma charakter interwencyjny. W przypadku otrzymania zgłoszenia, patrol reaguje w terminie do 72 godzin od otrzymania informacji o obecności niebezpiecznego obiektu. Wielokrotnie patrol rozminowania 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu reagował właśnie w ten sposób. W ubiegłym roku saperzy przeprowadzili 54 interwencje unieszkodliwiając 576 sztuk różnego typu niewypałów i niewybuchów oraz ponad 200 kg prochu w różnych postaciach.

8 FOW


Komentarze

2 odpowiedzi na „Saperzy z Dziwnowa zostali wyróżnieni”

  1. O kurde, Zeo jak się ładnie prezentuje. Szacun Zeo.

    1. no Grzecho…..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *