Sanepid podsumował sezon – raport


Ocena warunków sanitarno – higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. zachodniopomorskiego  (informacja za okres od dnia 1 lipca do 31 sierpnia 2012r.).

W okresie wakacji letnich 2012r. – 2479 organizatorów zgłosiło organizację wypoczynku dla 126 312 tysięcy dzieci i młodzieży na terenie województwa zachodniopomorskiego, najwięcej na terenie powiatów: gryfickiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego i  kamieńskiego.
Do dnia 31.08.2012r. Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała 674 turnusy, które odbyły się w następujących formach:

 • 369 w obiektach hotelarskich lub innych w których świadczone są usługi hotelarskie,
 • 117 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku,
 • 24 na obozach ze stałą infrastrukturą komunalną,
 • 53 na obozach bez stałej infrastruktury komunalnej (obozy pod namiotami),
 • 111 w placówkach w miejscu zamieszkania.
 • 4 organizatorów nie zgłosiło prowadzenia wypoczynku dla dzieci i młodzieży do Kuratorium Oświaty.

W w/w placówkach przeprowadzono łącznie 733 kontrole w liczbie tej: 31 w związku ze zgłoszonymi interwencjami oraz 4 wypoczynku nie zgłoszonego do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Na 48 skontrolowanych turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości i dot.:

 • nieodpowiednich warunków sanitarno – higienicznych  – 46
 • przekroczenia limitu miejsc – 9
 • niedostatecznej liczby urządzeń sanitarnych – 1
 • braku ciepłej wody – 3
 • braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu –  4

W pomieszczeniach z których korzystali uczestnicy wypoczynku  stwierdzono:

 • bałagan porozrzucaną pościel, jedzenie (typu lody, jogurty) przetrzymywane na balkonie, buty na stołach, nieporządek w szafach, porozrzucany papier toaletowy, przepełnione kosze na śmieci, niepościelone łóżka, brak powłoczek pościelowych,brak zasłon w oknach w pokojach,
 • zagęszczenie w pokojach mieszkalnych uczestników wypoczynku: niezachowane odstępy między łóżkami, nie zapewniono swobodnego dostępu do mebli, brak możliwości ustawienia dostatecznej ilości sprzętu wyposażeniowego z uwagi na brak miejsca,
 • zniszczony, zużyty, wyeksploatowany sprzęt wyposażeniowy w pokojach uczestników (szafy, fotele, krzesła, łóżka piętrowe  „ruchome” zarwane tapczany),
 • łóżka metalowe zniszczone, skorodowane, poobijane, zły stan sanitarny materacy (zniszczone zaplamione z brudną i podartą tapicerką), rozmiary materacy niedopasowane do rozmiarów łóżek,
 • zły stan bielizny pościelowej w pokojach: zużyta, niedoprana, porwana, bez zapięć, brak nakryć na łóżkach zabezpieczających pościel przed zabrudzeniem, poduszki i kołdry zniszczone,
 • zły stan techniczny mebli będących na wyposażeniu pokoi mieszkalnych (uszkodzone szafy ubraniowe, niedomykające się drzwi, brak uchwytów, brak dostatecznej ilości półek w szafach),
 • brak dostatecznej ilości szafek do przechowywania odzieży w stosunku do liczby zakwaterowanych uczestników,
 • brudne ściany i sufity w pokojach,
 • zły stan podłogi panelowej:  powierzchnie starte, nasiąkliwe, trudne do utrzymania w czystości, spulchnienia farby, odpryski pęknięcia na ścianach i sufitach, niedokładnie wymalowane ściany,
 • zły stan sanitarny wykładziny podłogowej w salach sypialnych: pofałdowana wzdłuż złączenia, odklejona, trudna do utrzymania w czystości,
 • zniszczona stolarka okienna,
 • brak wydzielonych pokoi dla dzieci chorych (w placówce w której wystąpiło zatrucie pokarmowe dzieci leżały na korytarzu),
 • nieprzestrzegany zakaz palenia tytoniu w obiektach w których wspólnie wypoczywają wczasowicze z korzystającymi z wypoczynku dziećmi i młodzieżą,
 • funkcjonowanie barku alkoholowego w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W pomieszczeniach sanitarno –  higienicznych:

 • brak ciepłej wody,
 • brak mydłai papieru toaletowego w pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych,
 • brak półek na środki higieniczne, zawieszek na papier toaletowy, zasłonek, w kabinach natryskowych i przy umywalkach, przykryć na pojemnikach do składowania odpadów,
 • brudne urządzenia, armatura sanitarna niedoczyszczona, ciemne naloty na fugach, silikonie wokół brodzików, brak stosowania zabiegów dezynfekcji, zardzewiałe metalowe pręty trzymające zasłony do natrysków, dezynfekcji, skorodowane kratki ściekowe oraz sitka do natrysków,
 • konstrukcja ścian działowych w kabinach natryskowych uszkodzona, ruchoma,
 • brodziki zardzewiałe, z chropowatą powierzchnią trudne do utrzymania w czystości,
 • brak wydzielonych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla uczestników wypoczynku (korzystają ze wspólnych z gośćmi przebywającymi w tym samym ośrodku).

W pomieszczeniach socjalnych ( magazyny, pomieszczenia do suszenia bielizny, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe )  oraz terenie należącym do wypoczynku.

 • brak właściwych warunków do przechowywania bielizny czystej lub pościel czysta przechowywana w niehigienicznych warunkach, częściowo zniszczona, bez zapięć lub guzików,
 • brak pomieszczeń lub miejsc do suszenia odzieży, ręczników dla uczestników wypoczynku (dzieci korzystają z okien, drzwi, gwoździ, rur itp), zły stan rozkładanych suszarek na odzież (pordzewiałe, uszkodzone),
 • pojedyncze zniszczone, skorodowane, trudne do utrzymania w czystości lustra oraz wymagające uzupełnienia powierzchnie podłóg w przejściach komunikacyjnych,
 • brak możliwości wietrzenia pomieszczenia świetlicy, sali dyskotekowej (okna o konstrukcji stałej bez możliwości otwierania),
 • brak wydzielonego miejsca do przechowywania sprzętu porządkowego,
 • brak trwałego zabezpieczenia dołów z zaworami wodnymi przy pawilonach,
 • brudne ściany i sufity w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych,

Obozy pod namiotami.

 • nieuporządkowany teren obozowiska (zalegająca duża ilość uszkodzonych stolików, ławek, konstrukcji metalowych itp.), nierówna nawierzchnia przy ustępach stałych – podłoże wyłożone płytami betonowymi z niewypełnionymi otworami,
 • zły stan techniczny namiotów i łóżek typu „kanadyjka”: zawilgocone, brudne,brak półek na przybory toaletowe, uszkodzone podesty,
 • brudno utrzymane miejsca do mycia i kąpieli,
 • brak dostatecznej ilości podestów w namiotach na bagaże, część rzeczy uczestników przechowywana bezpośrednio na ziemi,
 • zagęszczenie w barakach i namiotach dla uczestników wypoczynku,brak miejsca w namiotach mieszkalnych  na swobodne dojście do łóżek,
 • podłoga w natryskach wyłożona materiałem nasiąkliwym, trudnym do utrzymania w czystości,
 • przepełnione śmietniki w bazach obozowych, bałagan w otoczeniu śmietników.

Dokumentacja.

 • brak orzeczeń lekarskich personelu  i  brak kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku,
 • brak aktualnych badań wody sieciowej własnej,
 • brak aktualnych badań wody basenowej,
 • brak dokumentacji dot. wywozu nieczystości stałych i płynnych.

 Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 34 interwencje dot. nieprawidłowych warunków sanitarno – higienicznych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży z czego23 uznano za zasadne i dotyczyły:

 • funkcjonowania placówek niezgłoszonych i niezarejestrowanych w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, na terenie których stwierdzono nieprawidłowości sanitarno – techniczne i organizacyjne,
 • brak warunków do utrzymania higieny (mydła, papieru toaletowego),
 • brak ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych,
 • niskiego standardu oferowanych przez organizatora warunków sanitarno – bytowych, zniszczonego sprzętu wyposażeniowego w pokojach uczestników,
 • zagęszczenia w pokojach uczestników wypoczynku,
 • złego stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń sypialnych, sanitarnych, jak również wyposażenia pokoi mieszkalnych,
 • złego stanu sanitarnego bloku żywienia oraz pralni,
 • nieprawidłowych warunków sanitarnych przy wydawaniu posiłków, złej jakości serwowanych potraw oraz nieprawidłowego sposobu żywienia uczestników wypoczynku,
 • podejrzenia zatrucia/zakażenia pokarmowego przenoszonego drogą pokarmową wśród uczestników wypoczynku,
 • złego stanu sanitarno – higienicznego namiotów oraz wyposażenia (brudne, zawilgocone namioty, uszkodzone podesty, brudno utrzymane miejsca do mycia i kąpieli, brak miejsca w namiocie mieszkalnym na swobodne dojście do łóżek),
 • zakwaterowanie uczestników wypoczynku w barakach w niewłaściwych warunkach higieniczno – sanitarnych w obiekcie innym niż zadeklarowany przez organizatora,
 • zły stan sanitarny obiektu oraz otoczenia, nieprzestrzegany zakaz palenia tytoniu.
 • przedaż alkoholu na terenie ośrodka,

W wyniku prowadzonej działalności kontrolnej przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydali 42 decyzje administracyjne na poprawę stanu sanitarno – higienicznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz  93 decyzje – rachunki. Winnych zaniedbań ukarano 47 mandatami karnymi na łączną kwotę 12 850 zł. We wszystkich placówkach wyegzekwowano prawidłowy stan sanitarno – higieniczny lub prowadzone jest postępowanie administracyjne wobec organizatorów wypoczynku.

Informacja dot. sezonu turystycznego 2012r.
w zakresie spełnienia wymogów prawa żywnościowego

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia na terenie  woj. zachodniopomorskiego w okresie sezonu letniego realizowany jest w obiektach działających całorocznie, które w  sezonie letnim, w odpowiedzi na większy popyt zwiększają swoją produkcję i zakres działalności. Do tej grupy obiektów zaliczyć należy m.in. piekarnie, ciastkarnie, lodziarnie,  środki transportu, zakłady gastronomiczne, stołówki w domach wczasowych, obiektach stałych (w placówkach wychowani i nauczania – szkoły internaty), w których dotychczas corocznie organizowany był letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Ogółem skontrolowano 3333  zakłady, przeprowadzając w nich 4349kontroli sanitarnych w zakresie spełnienia wymagań obowiązującego prawa żywnościowego.
W drodze prowadzonego postępowania administracyjnego wydano270 decyzji w celu poprawy stanu sanitarno – technicznego. Zarządzenia decyzji dotyczyły przede wszystkim.:

 • doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno – technicznego  powierzchni ścian, sufitów i podłóg, okien w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych, socjalnych;
 • poprawy stanu technicznego sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w produkcji żywności,
 • zapewnienia bieżącej ciepłej wody  w pomieszczeniach produkcyjnych;
 • przeprowadzenia skutecznych działań  mających na celu zwalczania szkodników;
 • wdrożenia bądź utrzymania systemu opartego na zasadach HACCP;
 • zapewnienia właściwego postępowania z odpadami, w tym z gastronomicznymi.

Negatywne wyniki kontroli skutkowały wydaniem  1442  decyzji rachunków. Wykonanie obowiązków nakładanych decyzjami jest sukcesywnie poddawane kontroli zgodnie z upływem terminów wyznaczonych w decyzjach.

Stwierdzone podczas przeprowadzanych kontroli uchybienia kwalifikujące się do nałożenia mandatów karnych m.in.:

 • przechowywanie w urządzeniach chłodniczych i zamrażalniczych środków spożywczych bez zachowania rozdzielności asortymentowej,
 • nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel pracujący przy produkcji żywności,
 • wykorzystywanie do produkcji produktów po upływie terminu przydatności do spożycia
 • brudny sprzęt i urządzenia,
 • niewłaściwa jakość zdrowotna tłuszczów smażalniczych (tłuszcz przepalony nienadający się do dalszego używania).

Na 500 osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w bieżącym stanie sanitarnym nałożono mandaty karne  w łącznej kwocie 135150 zł.

 Jednocześnie wydano w okresie sprawozdawczym:

 • 10 decyzji wstrzymujących działalność produkcyjną do czasu spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa żywnościowego:
 • 4 decyzje w powiecie szczecineckim i w Świnoujściu dotyczące przerwania działalności produkcji lodów do czasu wyegzekwowania poprawy stanu sanitarno – higienicznego i uzyskania zadowalającej jakości zdrowotnej lodów;
 • 5 decyzji w powiecie gryfickim i szczecineckim oraz w Świnoujściu w zakładach żywienia zbiorowego otwartego i produkcji, wydanych z uwagi na nie spełnienie wymaganych warunków sanitarno-technicznych, prowadzenie działalności niezgodnie z zakresem wydanej decyzji zatwierdzającej;
 • 1 decyzję w powiecie kołobrzeskim wstrzymującą działalność żywieniową w stołówce kolonijnej w związku z podejrzeniem zatrucia pokarmowego;
 • 17 decyzji dot. wycofania środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej z uwagi na stwierdzenie podczas czynności kontrolnych w obiektach żywieniowych środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości;

W okresie wakacyjnym zgłoszono 10 przypadków wystąpienia ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową.  Po analizie zagrożeń, w każdym przypadku podejmowano działania stosowne do zaistniałej sytuacji .
Działania te  najczęściej obejmowały:

 • przeprowadzenie wizji lokalnej,
 • pobranie wymazów od osób chorych i personelu kuchennego,
 • pobranie wymazów  sanitarnych ze sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i rąk personelu,
 • pobranie ze stołówki  próbki wody,
 • analizę pobranych jadłospisów,
 • przeprowadzenie dezynfekcji pionu żywienia i pionu hotelowego.
 • nakładanie mandatów karnych na osoby odpowiedzialne.

W analizowanym okresie trwania sezonu letniego zgłoszono do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa zachodniopomorskiego 101 interwencji dotyczących przede wszystkim niewłaściwego bieżącego stanu sanitarno-higienicznego, jakości zdrowotnej żywności i oferowanych posiłków. Każdorazowo po otrzymaniu interwencji niezwłocznie podejmowano działania nadzorowe w wyniku których 35 zgłoszonych interwencji uznano za zasadne.
Generalnie obiekty sezonowe w większości spełniały wymogi obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, posiadały aktualne wyniki badania wody pitnej, podpisane stosowne umowy, tj.: umowę na wywóz nieczystości stałych, umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Zatrudniony personel posiadał odpowiednie kwalifikacje oraz stan zdrowia potwierdzony aktualnymi badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Stan sanitarny kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego w sezonie letnim 2012 zorganizowano 52 kąpieliska, w tym 33 morskie oraz 19 śródlądowych.

W okresie sezonu 2012 dotychczas zakaz kąpieli obowiązywał w 4 kąpieliskach:

 • na kąpielisku śródlądowym, zlokalizowanym  na jeziorze Trzesiecko “Plaża Miejska” przy ul. Mickiewicza  w Szczecinku, od dnia 25.06.2012 r. do dnia 26.06.2012 r ., ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami Escherichia coli i Enterokami kałowymi.
 • na kąpielisku śródlądowym na Jeziorze Drawsko w Czaplinku przy ul. Drahimskiej od dnia 10.07.2012 r. do dnia 11.07.2012 r., ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami Escherichia coli.
 • na kąpielisku śródlądowym nad jeziorem Siecino w Cieszynie „Gęsia Łączka”, od dnia 07.08.2012r  do dnia 08.08.2012r., ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami Escherichia coli.
 • na kąpielisku śródlądowym, zlokalizowanym  na jeziorze Trzesiecko “Plaża Wojskowa” przy ul. Kilińskiego w Szczecinku, od dnia 21.08.2012 r. do dnia 23.08.2012 r. ze względu na zakwit sinic.

Ponadto  zorganizowano 65 miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w tym14 –  morskich oraz 51 – śródlądowych.
W okresie sezonu 2012 dotychczas zakaz kąpieli obowiązywał w jednym miejscu wykorzystywanym do kąpieli:

 • w miejscu wykorzystywanym do kąpieli „Jezioro Bukowo” nad jeziorem Bukowo, w miejscowości Dąbki w gm. Darłowo, pow. sławieński, od dnia 10.08.2012r. – do dnia 14.08.2012 r. ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami Escherichia coli.

Siegien Wanda/WSSE Szczecin


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *