Samorządy ogłosiły wspólny przetarg na zakup energii


Gmina Kamień Pomorski wraz z Powiatem Kamieńskim i gminami Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin Świerzno i Golczewo utworzyła grupę zakupową w celu dokonania wspólnego zakupu energii elektrycznej dla wszystkich obiektów utrzymywanych przez poszczególne samorządy. Liderem grupy oraz jednocześnie upoważnionym do pełnienia roli zamawiającego została Gmina Kamień Pomorski. Wspólne przeprowadzenie zamówienia publicznego przyniesie każdemu z samorządów oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej. Należy nadmienić, że samorządy zakupując energię elektryczną m.in. na potrzeby oświetlenia ulicznego, szkół, przedszkoli i świetlic wiejskich są jednym z większych odbiorców energii na terenie powiatu. Przetarg zostanie rozstrzygnięty po 40 dniach od dnia przesłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *