Są pieniądze dla bezrobotnych


Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, że w związku z otrzymanymi środkami z rezerw Funduszu Pracy zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do uczestnictwa przy realizacji programów aktywizacji dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Grupę docelową stanowią:
– bezrobotni do 30 roku życia
– bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
– bezrobotni długotrwale bezrobotni
– bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
– bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
– bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
– bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
– bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
– bezrobotni niepełnosprawni

W ramach programów przewidziane są następujące formy wsparcia:
– szkolenia grupowe,
– staże,
– roboty publiczne,
– refundacje doposażenia stanowiska pracy,

Ważne informacje:
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim w godzinach od 7:30 do 15:30.
Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.pupkamienpomorski.pl.
Dodatkowe informacje:
szkolenia grupowe, staże, roboty publiczne pok. 1 tel. 91 3820285 wew. 28, 29, 30
refundacje doposażenia stanowiska pracy, pok. 6 tel. 91 3820285 wew. 20
PUP w Kamieniu Pomorskim


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *