Strona główna Wojsko Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie

ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Powiatowa Komisja Lekarska w Kamieniu Pomorskim

siedziba: Starostwo Powiatowe ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
Termin kwalifikacji wojskowej dla poszczególnych gmin:
– Dziwnów – 01.02.2018 r.;
– Dzień dodatkowy – 12.02.2018 r.

OSOBY STAWIAJĄCE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ OBOWIĄZANE SĄ POSIADAĆ:
– Dowód osobisty;
– Dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
– Fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
– Dokument potwierdzający poziom wykształcenia i ewentualne zaświadczenie o dalszym pobieraniu nauki.

NALEŻY WIEDZIEĆ !!!
Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – jednolity tekst DzU z 2017 poz. 1430)

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie było nakazane podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy)

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U.2017 r., poz. 944);

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

WKU Świnoujście

Poprzedni artykułPożar na Osiedlu Rybackim [zdjęcia]
Następny artykułZarabiali tysiące teraz piszą o zapomogi
Portal informacyjny Dziwnow.net to pierwszy portal nadmorskiego Dziwnowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj