Rodzina 500+ w Gminie Dziwnów


Burmistrz Dziwnowa uprzejmie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

W Gminie Dziwnów realizacją świadczenia wychowawczego zajmować będzie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, ul. Mała 3; tel. 91 3813786, tel./fax 91 3814282.
Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina wielodzietna będzie mogła otrzymać 500,00 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200,00 zł netto.

Wnioski wraz z załącznikami o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie) osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziwnowie lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS zamieszczonej na stronie www.empatia.mpips.gov.pl., systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Platformy Usług Elektronicznych – PUE oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W tym okresie rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Informacje będą również sukcesywnie umieszczane na stronie OPS Dziwnów


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *