Rekrutacja do przedszkola 2014/2015


Od roku szkolnego 2014/2015 nabór do przedszkola odbędzie się tylko na wolne miejsca. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji, a ich rodzice złożą jedynie DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dotyczą dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola urodzonych w latach: 2010, 2009 oraz w 2008 r. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia. Wzory deklaracji i termin ich składania zostaną opublikowane niezwłocznie po ich opracowaniu. Rekrutacja rozpocznie się w marcu br.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013, poz. 1265), roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają wszystkie dzieci urodzone w 2007 r. oraz urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty, dotyczącymi rekrutacji dzieci do przedszkoli, trwają prace nad przygotowaniem zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.
Szczegóły rekrutacji (w tym terminarz i kryteria rekrutacyjne oraz wzory druków) zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej przedszkola niezwłocznie po ich ustaleniu.

Renat Klimowicz – dyrektor przedszkola


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *