Ratownicy SAR-u uratowali kilkadziesiąt osób


Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa podsumowała rok 2013. 

W minionym roku ratownicy SAR przeprowadzili 206 akcji, czyli o 10 mniej niż w 2012 roku.  Pomocy udzielono 59 osobom (86 osób w 2012). Brzegowa Stacja Ratownicza w Dziwnowie przeprowadziła 14 akcji.
Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności w jakich znalazła się w niebezpieczeństwie, oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego: utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia oraz wystąpieniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń, utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju, współdziałanie z odpowiednimi służbami innych państw, w zakresie realizacji zadań statutowych. Zadania, o których mowa powyżej, Służba SAR wykonuje na podstawie “Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych” (Plan SAR) oraz “Krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego”. Granice obszaru poszukiwania i ratownictwa, na którym Służba SAR wykonuje swoje zadania, oraz zasady współpracy w dziedzinie ratowania życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu z odpowiednimi służbami innych państw określają porozumienia zawarte między rządami zainteresowanych państw. Służba SAR wykonuje również inne zadania związane z bezpieczeństwem morskim.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *