Ranking Gmin Województwa Zachodniopomorskiego


W piątek 8 grudnia 2023 roku, podczas uroczystej Gali w Sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zostały przedstawione wyniki Rankingu Gmin Województwa Zachodniopomorskiego.

Ideą tego Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie całego województwa. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 składowych, mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej oraz społecznej. Ranking został opracowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Statystycznym.

Niezwykle miło jest nam poinformować, że w w/w rankingu Gmina Dziwnów znalazła się w grupie TOP 3 – LIDERZY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, zajmując w nim 2 miejsce, natomiast w grupie powiatów została liderem powiatu kamieńskiego !!!


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *