PSZOK będzie czynny 2 razy w tygodniu


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Gminę Dziwnów, z siedzibą ul. Szosowa 5, 72 – 420 Dziwnów.

PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków, ul. Wolińska w Międzywodziu.

PSZOK – jest otwarty:

 • od 01.06. do 30.09 w każdy wtorek i piątek oraz pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800 – 1600 oraz
 • od 01.10 do 31.05 w każdy wtorek i pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800 – 1600

Do PSZOK-u przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 1. szkła oraz opakowań szklanych –  w ilości nieograniczonej,
 2. papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury –  w ilości nieograniczonej,
 3. tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych –  w ilości nieograniczonej,
 4. przeterminowanych leków i chemikaliów –  w ilości nieograniczonej,
 5. zużytych baterii i akumulatorów –  w ilości nieograniczonej,
 6. kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –  w ilości nieograniczonej,
 7. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych –  w ilości limitowanej,
 8. odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  w ilości limitowanej,
 9. zużytych opon – w ilości limitowanej,
 10. tekstyliów i odzieży – w ilości nieograniczonej,
 11. świetlówki, żarówki – w ilości nieograniczonej,
 12. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w ilości nieograniczonej.

Oddanie odpadów jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu się do Referatu Gospodarki Odpadami w celu wstępnej weryfikacji oraz zgłoszenia ilości i rodzajów odpadów. Załadunek, transport i rozładunek odpadów do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

Więcej informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami, ul. Mickiewicza 19 w Dziwnowie, tel. 91 38 14 063 lub 506 211 890.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *