Przebudowa ulicy Zielonej w Międzywodziu


Mieszkańcy i turyści odwiedzający Międzywodzie mają kolejny powód do zadowolenia.

Kolejna ulica została przebudowana. Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zielonej w Międzywodziu” objęło swoim zakresem przebudowę drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego. W ramach przebudowy wykonana została nowa nawierzchnia jezdni mineralno-asfaltowa na podbudowie z kruszyw łamanych. Dodatkowo na odcinku o długości ok. 217 m wykonano jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej. Wykonano także kompleksowe oświetlenie uliczne wraz z montażem 11 sztuk lamp ulicznych.

Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 1.433.626,50 zł brutto. Gmina Dziwnów otrzymała na ww. zadanie dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 878.531,00 zł.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *