Płatniku złóż PIT – 11 przez internet


Do końca lutego płatnicy mają obowiązek przesłać do urzędu skarbowego informacje o dochodach swoich pracowników. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim zachęca do złożenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT – 11, drogą elektroniczną przy wykorzystaniu systemu e-Deklaracje.
Ta forma składania dokumentów podatkowych gwarantuje bowiem zarówno oszczędność czasu jak i pieniędzy, szczególnie w przypadku instytucji i przedsiębiorców zatrudniających dużą liczbę pracowników.
To najszybsza, najwygodniejsza, a przede wszystkim bezkosztowa forma rozliczeń z urzędem skarbowym w porównaniu z rozliczeniem w tradycyjnej formie papierowej.
Na stronie www.e-deklaracje.gov.pl na portalu www.finanse.mf.gov.pl są dostępne interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania.
Jedynym warunkiem składania dokumentów w tej formie jest konieczność jednorazowego złożenia, do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika, formularza UPL-1 w formie papierowej (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatników. Posiadając odpowiednią aplikację istnieje także możliwość automatycznego podpisania elektronicznie wszystkich przesłanych deklaracji.
Przesyłając PIT przez Internet do urzędu skarbowego do celów dowodowych wystarczy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. Zaleca się również zapisanie kopii deklaracji (zeznania) na dysku w trakcie jego składania.
Zachęcamy do skorzystania z tej formy składania informacji o dochodach. To się naprawdę opłaca.

US Kamień Pomorski


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *