Okręty Marynarki Wojennej wypłenęły strzec granicy morskiej


Okręty 3 Flotylli Okrętów i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, koordynowane przez Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego, prowadzą na Bałtyku działania monitoringu żeglugi oraz wsparcia osłony morskiej granicy państwa.

W ciągu kilku ostatnich dni załogi okrętów między innymi przećwiczyły procedury patrolowania wyznaczonych akwenów. Zadaniem załóg był również monitoring torów podejściowych do portów oraz osłona infrastruktury krytycznej położonej w rejonie zespołów portowych a także w wzdłuż linii brzegowej i w polskiej strefie ekonomicznej.

Jednym z zadań Marynarki Wojennej jest obrona morskiej granicy państwa oraz utrzymanie panowania na polskich obszarach morskich zarówno w czasie kryzysu jak i klasycznego konfliktu zbrojnego. Jej rolą jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa interesów państwa na morzu bez względu czy żyjemy w czasie pokoju, kryzysu czy w obliczu wojny. Marynarka Wojenna odpowiada za bezpieczeństwo polskiej morskiej racji stanu, zapewnia swobodę transportu morskiego utrzymując bezpieczeństwo żeglugi na szlakach komunikacyjnych. Bez tego nie byłby możliwy rozwój gospodarki morskiej i bezpieczeństwa transportu surowców i towarów dostarczanych Polsce drogą morską. Bezpieczeństwo na Bałtyku pozwala choćby na to, aby w polskich portach przeładowywano rocznie ponad 100 milionów ton ładunków. Marynarka Wojenna zapewnia wczesne wykrycie symptomów zagrożenia bezpieczeństwa państwa od strony morza. Poprzez ciągłe szkolenie utrzymuje gotowość do reagowania wobec zagrożeń mogących wystąpić na wodach terytorialnych, wyłącznej strefy ekonomicznej, czy wszędzie tam, gdzie poruszają się jednostki transportu morskiego. MW jest także kluczową częścią krajowego systemu ratowania życia na morzu. Jej śmigłowce i samoloty regularnie uczestniczą w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych na morzu.

COM-DKM


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *