Ogólnopolski Ranking Finansowy Gmin


Ministerstwo Finansów podało informację o wskaźnikach podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach na rok 2016. Podstawę tych wyliczeń stanowią dane o dochodach podatkowych za 2014 r. według stanu na połowę roku minionego (2015).

Dzieląc sumę dochodów podatkowych w danej gminie przez liczbę mieszkańców otrzymuje się wskaźnik (G), który stanowi podstawę do obliczania subwencji wyrównawczej i kwoty wpłat do budżetu państwa. W przypadku gmin przy obliczaniu wskaźnika uwzględniane są również dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.
Gmina Dziwnów zajęła w tym rankingu 38 lokatę (ze wskaźnikiem 3029,66 na mieszkańca), wyprzedzając m.in. znajdujące się w sąsiedztwie Międzyzdroje (2115,39), Kamień Pomorski (1420,47), Golczewo (1206,90), Wolin (1278,09) i Świerzno (806,39)


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *