Oceń funkcjonowanie posterunku Policji w Dziwnowie – ankieta


Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli zaprasza Państwa do udziału w ankiecie pt. „Funkcjonowanie posterunków Policji”, której celem jest poznanie opinii i satysfakcji mieszkańców na temat znajdującego się w Dziwnowie posterunku Policji.

Wypełniając ankietę, należy również wziąć pod uwagę osobiste doświadczenia w kontaktach z policjantami oraz ogólnie postrzegane poczucie bezpieczeństwa. Ankieta jest anonimowa, a termin kiedy można ją wypełniać upływa 15 października 2023 roku.

Link do ankiety: ANKIETA – FUNKCJONOWANIE POSTERUNKÓW POLICJI

Niniejsza ankieta jest elementem prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli kontroli planowej P/23/029 Funkcjonowanie posterunków Policji. Dla uzupełnienia badanego obszaru prosimy respondentów o wyrażenie opinii w sprawie dostępności posterunku w Państwa gminie oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji. Zapraszamy do podzielenia się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

UM Dziwnów


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *