Nowi dowódcy w dziwnowskim garnizonie


Od 15 lutego jednostki brzegowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża stacjonujące na co dzień w Dziwnowie mają nowych dowódców.

Dowodzenie 8. Kołobrzeskim Batalionem Saperów MW i jednocześnie Garnizonem Dziwnów objął komandor porucznik Waldemar Przygoda, natomiast komandor porucznik Lucjan Dyczko został dowódcą 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego.

Uroczystość objęcia obowiązków odbyła się w Sali Tradycji 8. Batalionu Saperów, bez obecności stanów osobowych jednostek ze względu na obowiązujący stan epidemii i rozprzestrzenianie się koronawirusa. W obecności dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirała Piotra Niecia oraz pocztów sztandarowych jednostek zostały odczytane rozkazy o wyznaczeniu na stanowiska oraz podpisane protokóły objęcia obowiązków. Nowi dowódcy 8.bsap i 8.dplot zastąpili na stanowiskach dowodzących przez wiele lat dziwnowskimi jednostkami kmdr por. Wojciecha Chrzanowskiego oraz kmdr por. Romana Jadanowskiego, którzy zakończyli zawodową służbę wojskową.

W skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oprócz dywizjonów okrętów wchodzą również dwie jednostki brzegowe realizujące zadania bojowego zabezpieczenia działań, stacjonujące w Dziwnowie. Zadania inżynieryjno-saperskie realizuje 8. Kołobrzeski Batalion Saperów MW z funkcjonującym w jego składzie pododdziałem chemicznym oraz Patrolem Saperskim, natomiast obronę przeciwlotniczą siłom Flotylli zapewnia 8. Dywizjon Przeciwlotniczy.


Komandor porucznik Waldemar Przygoda służbę wojskową rozpoczął w 1993 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, którą ukończył w 1997 roku uzyskując tytuł inżyniera budowy dróg i mostów. Jest również absolwentem studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W czasie swojej służby ukończył także szereg kursów specjalistycznych, podwyższając swoje kwalifikacje zawodowe.
Całą zawodową służbę wojskową związany jest z 8. Batalionem Saperów, gdzie zajmował m.in. stanowiska dowódcy plutonu, dowódcy kompanii oraz szefa sekcji szkolenia. Od czerwca 2016 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy batalionu — szefa sztabu 8. Batalionu Saperów MW. Przez wiele lat związany z Ziemią Dziwnowską i z 8. Batalionem Saperów MW.

Komandor porucznik Lucjan Dyczko służbę wojskową rozpoczął w 1999 roku jako podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w 2004 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera. Jest także absolwentem podyplomowych studiów o kierunku zarządzanie kryzysowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
W trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej zajmował między innymi stanowiska: dowódcy plutonu, szefa sekcji personalnej oraz szefa sekcji operacyjnej. W 2015 roku mianowany został na stopień komandora podporucznika i od 1 grudnia 2015 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy dywizjonu – szefa sztabu 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego.

8 FOW


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *