Nowe zasady obsługi w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie


Szanowni Państwo, W związku z trwającą epidemią w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym urzędzie jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

I. Wykonywanie zadań publicznych podlega ograniczeniu polegającemu na braku możliwości osobistego załatwiania spraw, z wyłączeniem zadań określonych w pkt.II.
1. Zawieszenie działalności kasy w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie obowiązuje do odwołania;
2.W pomieszczeniu „KASA” zostanie zorganizowany Punkt Przyjęć Interesanta, w którym po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny spotkania z właściwym pracownikiem urzędu, będzie można osobiście załatwić sprawy określone w§ 2;
3.Osobiste załatwianie spraw będzie możliwe dla osób, odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony osobistej tj. maseczka i rękawiczki;
4.Urząd będzie zamknięty – wejście do urzędu będzie możliwe tylko do Punktu Przyjęć Interesanta, w wyznaczonym przez urzędnika terminie;
5.Do skrzynki korespondencyjnej, zawieszonej przy wejściu do Urzędu Miejskiego, można wrzucać korespondencję, kierowaną do urzędu; skrzynka opróżniania jest dwa razy dziennie : o godz. 7.30 oraz o godz. 15.00

II. Zadania podlegające niezbędnemu załatwieniu, celem z zapewnienia pomocy obywatelom, do których zaliczają się w szczególności sprawy z zakresu:
1.ewidencji ludności i dowodów osobistych – tel.01 32 75 167,
2.pomocy społecznej- tel.91 38 13 786,
3.świadczenia usług komunalnych – tel. 91 38 13 088 ( ZWiK sp. z o.o ), w tym dot.
gospodarki odpadami – tel. 91 38 14 063, oraz związanymi z
administrowaniem cmentarzami komunalnymi – tel. 91 32 75 177,
4.administracji – architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
a/decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego – tel. 91 32 75 169, 91 32 75 176,
5.ochrony środowiska, w tym dotyczące – tel. 91 32 75 177,
a/ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
b/ decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
6.przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej – tel.91 32 75 179,
7.prawa przedsiębiorców w szczególności związanych z zakładaniem, odwieszaniem, zawieszaniem, wykreślaniem i zmianami w rejestrze CEiDG- tel. 91 32 75 185;
8.ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności w zakresie odbioru zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol tel.- 91 32 75 185;

Jednocześnie zachęcam do korzystania:
• ze skrzynki korespondencyjnej na budynku urzędu ul. Szosowa 5, Dziwnów
• z komunikacji elektronicznej : um@dziwnow.pl , e-puap.
• telefonicznie do sekretariatu Urzędu 91-32-75-163 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30).


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *