Northern Challenge 2016


Marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża biorą udział w najważniejszym sprawdzianie umiejętności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym.

[ad id=”12240″]

Na Islandii od ponad tygodnia trwa ćwiczenie nurków-minerów państw członkowskich NATO pk. “Northern Challenge 2016”.
W tegorocznej edycji ćwiczenia “Northern Challenge” polską Marynarkę Wojenną reprezentuje 11 nurków minerów z 12. i 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Zabrali ze sobą m. in. robota EXPERT, sprzęt minerski oraz kombinezon EOD-9. Ćwiczenia rozpoczęły się w bazie w Keflavik. Głównym założeniem Northern Challenge jest trenowanie prac mających na celu unieszkodliwianie improwizowanych urządzeń wybuchowych (ang. IED). W trakcie tegorocznej edycji ćwiczenia operatorzy unieszkodliwiają podejrzane przedmioty na lądzie i w wodzie w ponad 40 różnych lokalizacjach. Prace związane z zadaniami przeznaczonymi dla morskich zespołów rozminowania prowadzą w 5 portach w pobliżu miejscowości Keflavik. Podczas pierwszego tygodnia ćwiczenia unieszkodliwiano dryfujące ładunki wybuchowe oraz przedmioty niebezpieczne zamontowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz stojących przy nabrzeżach portowych jednostek. Nurkowie dokonywali również przeglądu infrastruktury portowej, pod kątem występowania zagrożeń wybuchowych.

W bieżącym tygodniu realizowane są m.in. zajęcia mające na celu zgrywanie zespołów nurków z różnych państw. Wspólnie zbierają oni, a następnie analizują dowody, które mogą pomóc w ujawnieniu ewentualnie działającej na terenie Islandii fikcyjnej siatki terrorystycznej.
Marynarze, podczas ćwiczeń, mają do dyspozycji całą gamę sprzętu, który pozwala im bezpiecznie wykonywać prace: roboty saperskie, kombinezon antywybuchowy, sprzęt nurkowy, wykrywacze metali, rentgeny oraz zestawy pirotechniczne. Warunki atmosferyczne podczas realizacji zadań są trudne – temperatury powietrza nie przekraczają 10st.C, siła wiatru dochodzi do 100 km/h oraz występują intensywne opady atmosferyczne. Sytuacje w portach dodatkowo pogarszają pływy sięgające 5 m.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *