Morskie manewry Okrętowej Grupy Zadaniowej 8. FOW – zdjęcia

Dzisiaj kończą się 4-dniowe manewry morskie Okrętowej Grupy Zadaniowej 8 Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia. Ich celem jest ostateczna weryfikacja zdolności operowania okrętów różnych klas, o różnym przeznaczeniu. Wchodzące w skład OGZ dwa okręty transportowo – minowe, trzy trałowce oraz holownik poddawane są sprawdzianom, które ocenić mają poziom przygotowania do wypełniania postawionych zadań.

Jednostki wykonują wszelkie możliwe zadania, do których realizacji stworzona została Okrętowa Grupa Zadaniowa. Zarówno te charakterystyczne dla danego typu okrętów jak i zespołowe, gdzie wszystkie, bez względu na swoje przeznaczenie, działać będą razem.
Pierwszym zadaniem był załadunek zapasu min na pokład, a następnie wyjście na morze i postawienie zagrody minowej o obliczonych wcześniej parametrach. W warunkach bojowych takie zadanie wykonuje się w nocy, przy zachowaniu ciszy ogólnej oraz radiowej, nie używa się także oświetlenia. Działanie marynarzy w takich warunkach jest utrudnione, jednakże ważniejsze jest zachowanie skrytości wykonania zadania.

Kolejnym sprawdzanym elementem były strzelania rakietowe i artyleryjskie do celów powietrznych i nawodnych, a także do makiety miny. Podczas strzelania oceniana była nie tylko celność, ale także zagadnienia taktyczne, dotyczące sposobu podejścia do celu, ostrzelania, oraz odejścia od niego tak, by podczas całego sprawdzianu, jak najlepiej wykorzystać walory uzbrojenia i możliwości taktyczno-techniczne poszczególnych jednostek w grupie, zapewniając przy tym wysoki poziom własnego bezpieczeństwa.
Okręty transportowo – minowe ćwiczyły załadunek techniki wojskowej z nieprzygotowanego brzegu. Przed podejściem do plaży wystrzeliły ładunki wydłużone wykonując w ten sposób przejście w broniącej dostępu do brzegu zagrodzie minowej.
Trałowce wykonały zadania trałowania oraz przeprowadzenia jednostek transportowo-minowych po przetrałowanym torze wodnym. Przy jego wykonaniu ważna jest precyzja. Jednostki muszą iść po wytyczonej nad dnem morza linii, tak aby nie wyjść poza oczyszczony przez trałowce obszar. W rzeczywistości przeprowadzany statek konwoju korygowałby swój kurs na podstawie wskazań idącego przed nim trałowca, który porównywałby pozycję statku z granicami przetrałowanego akwenu.
Przećwiczono również ewakuacji rannego członka załogi okrętu przez śmigłowiec ratowniczy MW.

Dzisiaj jednostki przejdą także przez Okrętowy Punkt Likwidacji Skażeń. Będzie to sprawdzian działania załogi w przypadku skażenia jednostki. Załoga ubrana wtedy w specjalne kombinezony, po podejściu okrętu do brzegu udaje się do namiotów ze specjalistycznym sprzętem przeciwchemicznym. Tam chemikalia zostają zmyte z powierzchni odzieży ochronnej. Są to środki ostrożności na wypadek pozostania tam resztek szkodliwych substancji. W tym czasie specjalistyczne pododdziały chemiczne przeprowadzają akcję kompleksowego odkażania okrętu.

Zakres zadań realizowany przez Okrętową Grupę Zadaniową 8 FOW dotyczy załadunku oraz transportu sił i techniki wojskowej, stawiania ochronnych zagród minowych, oczyszczania akwenów z min, czy te przeprowadzanie jednostek przez zagrody minowe. Ważnym zagadnieniem jest także zapewnienie grupie bezpieczeństwa poprzez realizowanie wspólnej obrony przeciwlotniczej i przeciwdywersyjnej. Istotne są tutaj umiejętności i wiedza poszczególnych marynarzy, załogi jako zespołu oraz zgranie z innymi, wspólnie działającymi jednostkami. Podczas aktualnie trwających manewrów ocenie podlegają wszystkie istotne elementy, świadczące o stopniu przygotowania całej grupy do realizacji zadań.
Okręty dzisiaj zakończą działanie i powrócą do macierzystego portu w Świnoujściu.

8 FOW

1 komentarz do “Morskie manewry Okrętowej Grupy Zadaniowej 8. FOW – zdjęcia”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *