Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa do likwidacji


Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ma działać tylko do końca tego roku. Według planów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej SAR ma zostać zlikwidowana, a jej zadania mają przejąć różne instytucje.

Trwająca reorganizacja administracji morskiej w Polsce to rewolucyjne zmiany. 31 grudnia 2019 roku zakończyło swoją działalność Witowo Radio. W jego miejsce utworzono w Gdyni Polish Rescue Radio. Urząd Morski w Słupsku zostanie zlikwidowany do końca marca, a jego kompetencje i zadania zostaną podzielone między Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie. Centrum Koordynacyjne ma przejść do utworzonego Polish Rescue Radio. Z dniem 31 grudnia 2020 zakończy działalność Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, której zadania przejmą Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie.
– Celem projektu jest poprawienie koordynacji i wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu, bezpieczeństwa i ochrony żeglugi oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu w ramach środków i zasobów będących w posiadaniu jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W MSPiR zatrudnionych jest około 300 osób, z czego około 200 to ratownicy morscy, obsługa statków ratowniczych oraz ratownicy Brzegowych Stacji Ratowniczych. W biurach służby pracuje około 90 osób. Projekt, który jest obecnie w fazie uzgadniania ze związkami zawodowymi i reprezentatywnymi organizacjami pracowników ma w najbliższym czasie trafić na strony Rządowego Centrum Legislacji, gdzie będzie dalej konsultowany.

Mieszkańcy Dziwnowa doskonale wiedzą jak “działa” Urząd Morski w Szczecinie.
Jeżeli Urząd Morski ma zająć się ratowaniem życia na morzu, to lepiej pozostać na lądzie. Ten urzędniczy beton może podać najwyżej betonowe koło ratunkowe – mówi pan Łukasz.


Komentarze

4 odpowiedzi na „Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa do likwidacji”

  1. Proponuję jeszcze w ramach poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach morskich, zlikwidować nie tylko porty i przystanie pomiędzy Gdynią a Szczecinem ale także wszystkie miasta, wsie i osady!

  2. Dla bezpieczeństwa zlikwidować morze! Jak wiadomo najczęstrzą przyczyną utonięć jest woda.

  3. zlikwidować też straż pożarną bo za mało się pali 🙁

  4. Dobrze że PIS-owskie barany nie wpadły na pomysł żeby działania na morzu koordynować z Zakopanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *