Marynarze wsparli Wikingów


Kulturę wczesnośredniowiecznych ludów nadbałtyckich można było poznać, w zakończonym w niedzielę, 5 sierpnia, Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie. Podczas trzech dni trwania festiwalu, blisko 2000 uczestników z ponad 20 państw, w klimacie średniowiecznych strojów i chat, zaprezentowało kulturę Wikingów, Słowian, Rusinów, Madziarów i Bałtów.Uroczyste otwarcie festiwalu zapoczątkował korowód uczestników, przedstawienie grup i prezentacja okrętów. W ramach festiwalowych spotkań, potomkowie dawnych ludów, tradycyjnymi metodami przygotowywali strawy, lepili garnki, kuli żelazo, tkali materiały na ubrania, ręcznie szyli buty, z drucianych kółek splatali kolczugi, a ze srebra i brązu odlewali kopie średniowiecznej biżuterii. W widowiskowej bitwie Słowian i Wikingów na lądzie i na wodzie wzięło udział ponad 400 uczestników.
Oprócz głównych aktorów – wojów, rzemieślników, grajków i grup muzycznych oraz odtwórców dawnych obrzędów, swój udział w organizacji i zabezpieczeniu festiwalu mieli również marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Marynarze z 12. Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia oraz 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa, pod dowództwem kpt. Waldemara PRZYGODY, w ramach szkolenia specjalistycznego, zbudowali przeprawę mostową na rzece Dziwna w Wolinie. Połączyła ona wyspę Wolin z obozowiskiem uczestników Festiwalu.

8 FOW


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *