Marynarka wojenna ruszyła na Bałtyk


Osłona transportu morskiego i niedopuszczenie do morskiej blokady państwa w obliczu kryzysu i otwartego konfliktu – to główne zadania Marynarki Wojennej w ćwiczeniu Sił Zbrojnych RP „ANAKONDA-12”. W manewrach weźmie udział kilkanaście okrętów, lotnictwo morskie, specjalistyczne jednostki brzegowe oraz stanowisko dowodzenia Marynarki Wojennej. Ćwiczenie potrwa do 27 września.
Scenariusz ćwiczenia „Anakonda 12” dotyczy fikcyjnej sytuacji i fikcyjnych państw. Chodzi o stworzenie tzw. „tła” do przećwiczenia procedur reagowania i działania w czasie narastającego kryzysu, który przeradza się w konflikt. Zgodnie ze scenariuszem ma on podłoże polityczno-gospodarcze i swoim zasięgiem obejmuje działania zarówno na lądzie, w powietrzu, jak i na morzu.
Dla sił morskich głównym zadaniem jest niedopuszczenie do blokady państwa od strony morza, aby nie utracić dostępu do źródeł zaopatrywania w czasie konfliktu. Drogą morską transportowane są bowiem surowce i towary strategiczne, dociera pomoc wojskowa, logistyczna i humanitarna. W celu zapewnienia tzw. „panowania na morzu” i utrzymania bezpieczeństwa własnych szlaków komunikacyjnych okręty i lotnictwo Marynarki Wojennej będą prowadzić operację obronną polegającą głównie na zabezpieczeniu transportu morskiego, wytyczaniu bezpiecznych torów wodnych, rozpoznaniu i niedopuszczeniu do podejścia sił przeciwnika do własnego brzegu. Będą prowadziły osłonę morskich szlaków komunikacyjnych m.in. przed atakami z powietrza, przed atakami okrętów podwodnych oraz będą prowadzić działania przeciwminowe oraz ratownicze. Jednostki brzegowe Marynarki Wojennej będą natomiast osłaniać strategiczną infrastrukturę na lądzie (m.in. porty handlowe i wojenne), prowadzić działania inżynieryjne, przeciwchemiczne i logistyczne.
Marynarka Wojenna RP skieruje do ćwiczenia „Anakonda-12” łącznie 17 okrętów, 2 pomocnicze jednostki pływające, 9 statków powietrznych lotnictwa morskiego oraz pododdziały specjalistycznych jednostek brzegowych. Siły MW RP będą działać na wydzielonych poligonach morskich wzdłuż polskiego wybrzeża oraz w bazach morskich i na poligonach lądowych. Sprawdzony zostanie system dowodzenia Marynarką Wojenną, systemy łączności i procedury koordynacji działań w ramach operacji połączonej we współdziałaniu z pozostałymi rodzajami Sił Zbrojnych RP.
Siły Marynarki Wojennej RP w ćwiczeniu ANAKONDA-12:
okręt podwodny ORP „Sokół”
2 okręty transportowo-minowe ORP „Kraków” i ORP „Poznań”;
2 niszczyciele min ORP „Mewa” i ORP „Czajka”;
7 trałowców ORP „Gopło” i ORP „Śniardwy”, ORP „Gardno”, ORP „Bukowo”, ORP „Jamno”, ORP „Mielno” i ORP „Nakło”;
1 okręt rozpoznania radioelektronicznego ORP „Hydrograf”
1 okręt hydrograficzny ORP „Arctowski”;
3 okręty ratownicze ORP „Lech”, ORP „Maćko”;
2 pomocnicze jednostki pływające zabezpieczające prowadzenie działań na morzu – holowniki: H-7 i H-8.
2 śmigłowce ratownicze W-3RM Anakonda;
1 śmigłowiec pokładowy (zwalczania okrętów podwodnych) SH-2G
2 śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ;
1 śmigłowiec transportowy W-3T;
3 samoloty rozpoznawcze (2 x An-28B1R i 1xAn-28RM1BIS).
oraz wydzielone siły i środki Dowództwa Marynarki Wojennej, Centrum Operacji Morskich, 6. Ośrodka Radioelektronicznego MW, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW, Oddziału Zabezpieczenia MW, 8. i 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego MW, 8. i 43. Batalionu Saperów MW oraz jednostek zabezpieczenia logistycznego

8 FOW


Komentarze

Jedna odpowiedź do „Marynarka wojenna ruszyła na Bałtyk”

  1. bobofruitto

    Dajcie spokój, kupa złomu i holowniki potrzebne do ściągania tych wraków…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *