Strona główna Region Mają 342% zadłużenia – wchodzi komisarz

Mają 342% zadłużenia – wchodzi komisarz

Przekroczyli 342% zadłużenia, dlatego Wojewoda Marek Tałasiewicz zwrócił się do premier Ewy Kopacz z wnioskiem o zawieszenie organów gminy i wprowadzenie zarządu komisarycznego.
[ad id=”12240″]
Plan naprawczy przygotowany przez Radę Gminy Ostrowice zdaniem wojewody i RIO nie przyniesie skutków w postaci stabilizacji finansów gminy.
Program poprawy sytuacji w gminie Ostrowice został poddany szczegółowej analizie przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Wojewodę Zachodniopomorskiego.
„Do wskazanych w Programie planowanych dochodów nie zaprezentowano żadnych kalkulacji, ani dokumentów potwierdzających prawidłowość ich wyliczenia, w następstwie czego jawią się one jako wysoce niepewne, czy też niemożliwe do zrealizowania” – czytamy w piśmie wojewody do premier Kopacz. Wojewoda dodaje też, że wymienione przez organy Gminy Ostrowice wdrożone działania nie doprowadziły do poprawy stanu jej finansów – mimo, że postępowanie naprawcze zostało zainicjowane jeszcze w 2014 r.
Inwestycje w odnawialne źródła energetyki, które gmina wskazała jako sposób na osiągnięcie znacznych przychodów (budowa siłowni wiatrowych) wojewoda ocenił jako obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia: – Obszar gminy Ostrowice znajduje się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, a cała gmina leży na obszarze Natury 2000, w takich miejscach nie można budować m.in. farm wiatrowych – zauważa wojewoda Tałasiewicz – Nie można mieć nadziei, że taki pomysł uzyska akceptację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a przecież jest ona niezbędna, by rozpocząć inwestycję.
Dla pozostałych inwestycji wymienionych w programie (budowa stacji paliw, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka szkolenia praktycznego personelu obsługi ruchu lotniczego, przystani żeglarskiej wraz ze stocznią jachtową i pensjonatu) nie przedstawiono żadnej kalkulacji, z której wynikałyby konkretne dochody. Zdecydowana większość z nich jest we wstępnej fazie planowania i brak konkretnej daty ich zakończenia, ani tym bardziej okresu, kiedy gmina osiągnie realne wpływy z tego tytułu. Wojewoda zauważa też, że proponowane obniżenie diet radnych oraz wynagrodzeń wójta nie będą miały rzeczywistego wpływu na poprawę sytuacji finansowej gminy.
„Również pozostałe, wymienione w programie działania nie wygenerują dochodów w takiej wysokości, które doprowadziłyby do stabilizacji finansów Gminy Ostrowice i co ważne – zapewniałyby możliwość finansowania ustawowych zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W tym miejscu należy wskazać, że gros mieszkańców Gminy Ostrowice jest co najmniej niezadowolonych z poziomu, na jakim zaspokajane są potrzeby wspólnoty, czemu dano wyraz w apelu, który do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynął w dniu 25 czerwca 2015 r. (przekazany został także do wiadomości Ministra Administracji i Cyfryzacji)” – czytamy w dalszej części pisma wojewody.
Według danych pozyskanych z RIO, stosunek zadłużenia do wykonanych dochodów z roku na rok przybiera w Ostrowicach coraz bardziej niekorzystny wskaźnik: od roku 2008 – kiedy to wynosił 55% – konsekwentnie wzrasta i na koniec roku 2014 wynosił 304,2%, a na dzień 31 marca 2015 r. – osiągnął 342,7%.
„Zebrane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w toku przeprowadzonych kontroli finansowych (zarówno kompleksowych, jak i doraźnych) dokumenty dowodzą, że kondycja finansowa Gminy Ostrowice jest krytyczna, a organy powołane w drodze powszechnych wyborów nie dają żadnej gwarancji utrzymania zdolności do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi” – czytamy w podsumowaniu wniosku.
– Zaistniały przesłanki uzasadniające decyzję o zawieszeniu organów Gminy Ostrowice oraz wprowadzeniu zarządu komisarycznego –uznał wojewoda Marek Tałasiewicz.
ZUW

Poprzedni artykułDziwnów zwyciężył w konkursie Dulux
Następny artykułWysyp grzybów w okolicznych lasach
Portal informacyjny Dziwnow.net to pierwszy portal nadmorskiego Dziwnowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj