Kolejna inwestycja, która poprawi jakość wody


Dzisiaj ogłoszono wyniki przetargu na uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni. Przetarg wygrała koszalińska firma EkoWodrol Sp. z o.o., która zrealizuje zadanie za kwotę 3 475 980,00zł.

[ad id=”12240″]
Inwestycja polega na:
– budowie sieci wodociągowej w m. Dziwnówek, w pasie drogi wojewódzkiej nr 102 i nr 107
– budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 2 przepompowniami ścieków, instalacjami zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia na trasie Dziwnówek-Łukęcin
– budowie sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Dziwnówek – Łukęcin.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, aby była zapewniona i nie utrudniona ciągłość pracy oczyszczalni, a przerwy w dostawie wody pitnej i odbioru ścieków w okresie od 01.06. do 31.08.2015 mogą odbywać się tylko w godzinach od 23:00 do 3:00, a po tym okresie przerw nie dłuższych, niż 6 h.
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca września 2015 r.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *