Inwestycje Terytorialne Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego


W dniu wczorajszym, tj. 26 kwietnia 2023 roku, podczas spotkania w dziwnowskim Domu Kultury, został odebrany projekt strategii „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego” zawiązany w celu rozwiązania problemów, które są wspólne dla każdej z gmin Powiatu Kamieńskiego i samego powiatu.

Jest to dokument, który powstał po niemal 3 miesiącach pracy wielu osób z terenu całego powiatu. Choć jest to jeszcze wersja robocza, to już zawiera ciekawe i interesujące diagnozy oraz przydatne dla społeczności projekty. Przyjęcie tego dokumentu w niedalekiej przyszłości, przyniesie konkretny efekt w postaci projektów realizowanych dla naszych mieszkańców, opartych o konkretny wymiar finansowy, jakim jest kwota ponad 9 mln Euro na całe partnerstwo.

Należy przy tym wspomnieć, że profesjonalne doradztwo Związku Miast Polskich dla całego procesu powstawania partnerstwa, zostało wsparte ze środków finansowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Społecznej. Dziękujemy wszystkim dotychczas zaangażowanym w projekt.

UM Dziwnów


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *