Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Dziwnów

W styczniu 2021 roku Gmina Dziwnów podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Dziwnów” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 02.00 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 02.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Realizacja zadania polegała na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną w postaci prądu przemiennego dla obiektów użyteczności publicznej. Głównym celem projektu było zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, pochodzącej z zainstalowanych modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 121 kWp oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Obiekty objęte projektem to: Szkoła Podstawowa im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, Przedszkole Publiczne Promyk Słońca, Hala sportowa, Urząd Miejski oraz Hydrofornia Łukęcin. Wykonawca, tj. firma FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. z Pabianic, zrealizował zadanie za nieco ponad 490.000pln.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *