Informacja Burmistrza Dziwnowa dot. obecnej sytuacji


W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 roku, jednostki systemu oświaty zostały czasowo zamknięte (szkoły, przedszkola, świetlice). Równocześnie informuję, że od 12 marca 2020 roku zawieszona zostaje działalność na terenie Gminy Dziwnów wszystkich instytucji kultury i sportu (biblioteka, hala sportowo-widowiskowa, orliki).

Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 jak i w trosce o bezpieczeństwo klientów Urzędu Miejskiego (oraz jego pracowników), zalecam załatwianie spraw urzędowych – w miarę możliwości – za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-mail) um@dziwnow.pl lub telefonicznie (numer do sekretariatu: 91 3275163). Równocześnie informuję, iż Stały Dyżur telefoniczny pełni podispektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie – telefon: 604 8948 33.

Pragnę jednocześnie poinformować Państwa i uspokoić, że w chwili obecnej na terenie Gminy Dziwnów nie zanotowano żadnego przypadku podejrzenia zarażenia osoby koronawirusem. Apeluję do wszystkich o przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów, należy natychmiast powiadomić o tym stację sanitarno-epidemiologiczną – telefon: 91 3820144; 668 303 583 lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił też specjalną infolinię w sprawie koronawirusa – 800 190 590.
Zwracam się także z prośbą do mieszkańców Gminy Dziwnów, o otoczenie szczególną opieką osób starszych. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.
Grzegorz Jóźwiak – Burmistrz Dziwnowa


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *