Gmina Dziwnów awansowała w rankingu


7 listopada 2022 już po raz czternasty poznaliśmy najlepsze gminy w Polsce. Wyniki zostały ogłoszone w Sejmie podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.

W tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Gmina Dziwnów zajęła 5 miejsce w kategorii Gmin miejsko-wiejskichco daje nam awans o jedną pozycję w porównaniu do roku poprzedniego.

Jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie 15 wskaźników GUS przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka. Ranking uwzględnia wszystkie miasta oraz gminy w Polsce i powstaje w oparciu o analizę wskaźników obejmujących trzy obszary: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska.

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów pochodząca z oceny poniższych kryteriów, opisujących rozwój gminy:

 • Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita;
 • Wydatki na transport i łączność per capita;
 • Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie;
 • Odsetek wydatków na transport i łączność;
 • Odsetek dochodów własnych w budżecie;
 • Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców;
 • Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
 • Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
 • Odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
 • Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
 • Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
 • Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
 • Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej;
 • Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej;
 • Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

UM Dziwnów


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *