Dotacja na rozpoczęcie działalności


Powiatowy Urząd Pracy, że posiada środki PFRON w kwocie 21000,00 zł dla osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostającej w zatrudnieniu,
która jest zainteresowana rozpoczęciem indywidualnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim ul. Topolowa 5 pok. nr 1a
oraz pod nr telefonu 91 38 20 285 wew.26.
pośrednik pracy Julia Kamińska

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej dostępny jest na stronie internetowej PUP www.pupkamienpomorski.pl w aktualnościach lub w zakładce osoby niepełnosprawne.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *